ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนธันวาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวสุไบด๊ะ อุเซ็งวัดเทพาไพโรจน์ลาออกจากราชการ 
2นางสาวทัศนีย์ ลาหะเก็งบ้านทัพหลวงสพป.ยะลา สพป.ยะลา
3นางฑิฆัมพร สุปรานนท์บ้านพรุตูสพป.ปน สพป.ปน
4นางสาวผะอบ ปานเมืองบ้านโต้นนท์สพป สข.1 สพป. สข.1
5นายชาตรี วีระพันธ์บ่อเกดวิจิตรวิทยาสพป. สข.1 สพป.สข.1
6นายยงยุทธ์ กาฬมิคบ้านสะกอมสพป.สข.2 สพป.สข.2
7นางสาวณัฐปภัสร์ ปรียาฐิติกุลไทยรัฐวิทยา 80 (วังปริง เพ็ชร ไพศาล)สพป.สข.2 สพป.สข.2
8นางสุวรรณี เที่ยงตรงบ้านกะทิงลาออกจากราชการ 
9นางสริยา อุไรรัตน์บ้านท่าโพธิ์ลาออกจากราชการ 
10นางฉวีวรรณ ปรียวาณิชย์บ้านท่าโพธิ์ลาออกจากราชการ