จำนวนนักเรียนออกกลางคันทั้งหมดแยกตามสาเหตุ ปีการศึกษาที่ผ่านมา (2564)

อำเภอ : 99

ดูหน้านี้แล้ว 463


ไม่มีข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน !