ข้อมูลผลสอบ NT ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

อำเภอ : ทั้งหมด

ดูหน้านี้แล้ว 2,423


 

ไม่พบข้อมูล

ที่ รหัส smis โรงเรียน นักเรียนที่เข้าสอบ
ผลการสอบ
ด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล ค่าเฉลี่ย