รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

อำเภอ : ทั้งหมด

ดูหน้านี้แล้ว 1


 

ไม่พบข้อมูล

ที่ รหัส smis โรงเรียน นักเรียนที่เข้าสอบ
ผลการสอบ
สมรรถนะการอ่านออกเสียง สรรถนะการอ่านรู้เรื่อง